SOS-børnebyerne

SOS-Børnebyerne giver langsigtet hjælp til forældreløse og forladte børn i hele verden. Læs mere om SOS-Børnebyerne eller vælg et projekt nedenfor.

 

Ny børneby i Laos

Uddannelsescenter i Kenya

Ny børneby i Rusland

Sundhedscenter i Nairobi

Børneby og børnehave i Burundi

SOS-Børnebyerne

SOS-Børnebyerne giver langsigtet hjælp til forældreløse og forladte børn i hele verden.


Det begyndte med...

Østrigeren Hermann Gmeiner vendte i 1945 hjem fra krigstjeneste, dybt rystet over krigens efterladte børn. Derfor startede han den første SOS-Børneby i Tyrol. Siden er der etableret over 400 børnebyer i alle verdensdele. 

 

SOS-Børnebyerne hjælper børn på tværs af nationer, politiske systemer, racer og religioner. Den verdensomspændende organisation er uafhængig af statslige bevillinger. Indsatsen hviler især på private bidrag og fadderskaber.


Det tror vi på...

SOS-Børnebyerne tilbyder trygge og varige hjem for nødstedte og forladte børn i hele verden. Her vokser de op under familielignende forhold i deres egen kultur. Børnene indgår i familier på 6-10 børn med en 'SOS-mor'. Her kan du mere om vores familiebegreb.


I Danmark udfører vi oplysende arbejde om organisationen og indsamler midler til støtte af SOS-arbejdet på verdensplan. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor for SOS-Børnebyerne i Danmark.


Hjælp os

Ønsker du at støtte SOS-Børnebyerne, så vælg et SOS-projekt her på siden.


Kontakt

SOS - Børnebyerne
Nørre Voldgade 11, 3. sal
1358 København K
Tlf: 33 73 02 33
Fax: 33 73 02 30
E-mail: info@sos-borneby.dk

 

TopSOS-Børnebyerne, 04-05-2002:

Ny børneby i Laos

I Luang Prabang er en ny børneby med familiehuse, socialcenter, skole og børnehave færdigbygget, og børnene er flyttet ind.

 

Derfor hjælper vi...

Laos er et af Asiens fattigste lande. I Luang Prabang skaber fattigdommen mange problemer - ikke mindst for børn. Derfor ønsker SOS-Børnebyerne at give nogle af disse børn en bedre fremtid. I den nye børneby vil de få en normal tilværelse. Og de vil få mulighed for at opleve nogle af tilværelsens glade sider.

 

Sådan arbejder vi...

SOS-Børnebyerne giver det enkelte barn en tilværelse med familie, hjem og uddannelse. Barnet får tilbudt nogle rammer, der ligner dem, vi andre er vant til. For disse børn er en tryg tilværelse normalt helt uden for rækkevidde. 

 

SOS-Børnebyen i Luang Prabang rummer 12 familiehuse, et socialcenter og en børnehave. Socialcenteret og børnehaven skal også yde hjælp til det omkringliggende lokalsamfund.


Støt projektet

Ved at støtte dette projekt kan du være med til at ændre børns fremtid i et af Asiens fattigste lande.

TopSOS-Børnebyerne, 02-01-2002:

Uddannelsescenter i Kenya

500 meter fra Karen Blixen museet i Kenya har SOS-Børnebyerne i Danmark bygget et uddannelsescenter. Det hedder Karen Regional Training & Ressource Center.

 

Derfor hjælper vi...

En væsentlig forudsætning for at hjælpe børn i SOS Børnebyerne er de mennesker, der dagligt omgiver børnene. Derfor bygger SOS Børnebyerne Karen Regional Training & Ressource Center nær Nairobi ved Karen Blixens farm i Kenya - 500 meter fra Karen Blixen museet og med den klassiske udsigt til Ngong Hills.


Sådan hjælper vi...

Uddannelsescentret skal uddanne SOS-Børneby mødre til hele Østafrika. Centret består af 11 bygninger med plads til 45 overnattende elever. SOS-moderen er det vigtigste grundprincip i SOS-Børnebyernes arbejde. Det er en livsopgave at være den vigtigste person i SOS-børnenes liv 24 timer i døgnet. Det kræver den bedste uddannelse og indsigt.


Støt projektet

Din støtte til Karen Regional Training & Ressource Center er afgørende for mange SOS-børns fremtid. Du kan være med til at give dem en chance for at få et normalt liv.

TopSOS-Børnebyerne, 03-09-2002:

Ny børneby i Rusland

I samarbejde med de øvrige nordiske lande finansierer SOS-Børnebyerne i Danmark en SOS-Børneby i Kandalacksa i Rusland. 


Derfor hjælper vi...

Kandalacksa ligger i Murmansk regionen i det nordvestlige Rusland. Murmansk regionen er en af de hårdest ramte regioner i Rusland. Her er store sociale problemer. I øjeblikket bor langt over 3000 børn på traditionelle russiske børnehjem. Børnene er helt uforskyldt i deres skæbne. SOS-Børnebyerne ønsker at hjælpe så mange som muligt til en værdig og glad tilværelse. 

 

Sådan arbejder vi...

Vi giver det enkelte barn en tilværelse med familie, hjem og uddannelse. Den nye børneby kommer til at bestå af 3 rækkehusblokke med 4 boenheder i hver.


SOS-Børnebyen forventes at være færdig til at tage imod ca. 90 børn til i år.


Støt projektet

Ved at støtte dette projekt er du med til at ændre børns fremtid i den fattige og hårdt belastede Murmansk region i Rusland.

TopSOS-Børnebyerne, 02-08-2002:

Sundhedscenter i Nairobi

Antallet af hiv-smittede i Nairobi er stærkt stigende. Befolkningen har brug for forebyggende rådgivning og støtte. Derfor bygger SOS-Børnebyerne et social- og sundhedscenter i Kenyas hovedstad. 

 
Derfor hjælper vi...

Aids er under stadig fremmarch i Kenya, hvor 760.000 mennesker i dag er ramt af sygdommen. Over 2 millioner er hiv-smittede, og 100.000 af dem er børn. Hver dag dør 700 kenyanere af aids. Derfor gælder det om at hjælpe befolkningen. Hurtigt og der hvor de er.


Sådan arbejder vi...

SOS-Børnebyerne bygger nu et nyt social- og sundhedscenter, der vil kunne tilbyde hjælp til godt 23.000 mennesker. Centret bliver placeret tæt ved SOS-Børnebyen Buru Buru, der har eksisteret i mange år. Her har vi allerede godt fat i lokalbefolkningen. Vi kender til deres problemer og kan derfor hjælpe på en naturlig måde. Også med noget af det, der ligger udenfor SOS Børnebyernes normale område, nemlig at give forældreløse børn et nyt hjem.

 
Centret vil sørge for omsorg for gadebørn, grundlæggende sundhedsarbejde, vaccinationsarbejde og familieplanlægning. Samtidig kan kenyanere på centret få hiv/aids-uddannelse, rådgivning og anden støtte, der især rettes mod unge mødre og hiv-positive børn.


Støt projektet

Ved at støtte dette projekt giver du flere børn mulighed for at vokse op med mindre risiko for hiv-smitte i et aids-ramt Kenya.

TopSOS-Børnebyerne, 15-01-2004:

Børneby og børnehave i Burundi

I Rutana Burundi er byggeriet af en ny SOS-Børneby og en børnehave så småt gået i gang. SOS-Børnebyen forventes at være klar til indflytning i 2005, hvor den skal erstatte den midlertidige børneby og børnehave.

 

Derfor hjælper vi...

Siden 1996 har det sydlige Burundi været plaget af burundesiske oprørere. Udover at dræbe mange civile har oprørerne systematisk ødelagt marker, afgrøder, huse og infrastruktur. Det er under disse dramatiske omstændigheder, at hundreder af børn mirakuløst har overlevet. Men som fattige og forældreløse. Det er disse børn SOS-Børnebyerne gerne vil hjælpe.
 

Sådan arbejder vi...

I 2002 lejede SOS-Børnebyerne nogle huse og opførte en midlertidig SOS-Børneby med plads til 120 børn. Siden oktober 2002 er der ved siden af denne midlertidige børneby opført en midlertidig SOS-børnehave i et lejet hus med plads til 75 børn. Desuden giver et mindre sundhedscenter lokalbefolkningen den nødvendige medicinske hjælp.


Støt projektet

Vil du være med til at sikre de burundesiske børns fremtid i trygge omgivelser, omgivet af mennesker der holder af dem? Så giv din støtte til dette projekt.

Top