Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

RCTs mål er at medvirke til at lindre menneskelig lidelse og følgerne af tortur - både for det enkelte individ, familiemedlemmer og for hele lokalsamfund samt at forebygge tortur i verden. Læs mere om RCT eller vælg et projekt nedenfor.

Rehabilitering af torturofre

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre

RCTs mål er at medvirke til at lindre menneskelig lidelse og følgerne af tortur - både for det enkelte individ, familiemedlemmer og for hele lokalsamfund samt at forebygge tortur i verden.


Det begyndte med...

RCT er en selvejende organisation, der er uafhængig af partipolitik. Den blev stiftet i 1982 af lægen og ildsjælen Inge Genefke. I de 20 år, RCT har eksisteret, har vores mandat udviklet sig til at omfatte:

 

 • Behandling af torturofre
 • Forskning i nye behandlingsmetoder og andre torturrelaterede emner
 • Forebyggelse af tortur gennem oplysning, dokumentation og undervisning
 • Undervisning af fagfolk i Danmark såvel som internationalt i behandlingsmetoder og følgerne af tortur
 • Internationalt samarbejde med partner organisationer i Albanien, Kosova, Bangladesh, Ecuador, Honduras, Guatemala, Sri Lanka, Palæstina og Zimbabwe.
   

Som en vigtig aktivitet har RCT i juni 2002 etableret en støttekreds. Her kan interesserede støtte RCTs arbejde ved hjælp af frivillig arbejdskraft eller økonomiske bidrag.


Det tror vi på...

Tortur nedbryder - RCT genopbygger


Til RCT kommer torturoverlevere, som er så angstfyldte og medtagede psykisk og fysisk, at de ikke magter at leve et normalt liv. Nogle af dem kommer ind på RCT krybende langs væggene, men i behandlingsforløbet blomstrer mange op. De begynder at genvinde selvrespekten og ikke mindst igen at få troen på fremtiden. Den glæde, der er forbundet med at opleve dette, er en tilfredsstillelse i sig selv. Dette gælder også, når en af vores partnerorganisationer formår at etablere et samarbejde med fængselsmyndighederne om undervisning af fængselspersonale samt muligheden for at komme på uanmeldte fængselsbesøg, der kan forebygge brug af tortur.


Hjælp os

Kampen mod tortur og det at hjælpe torturoverlevere til en bedre tilværelse kræver mange ressourcer menneskeligt, tidsmæssigt og finansielt. Det er derfor af stor betydning for RCTs fortsatte arbejde at få opbakning og støtte fra privatpersoner og virksomheder. Du kan hjælpe os ved at støtte vores projekt her på siden.


Kontakt

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre
Borgergade 13
Postboks 2107
1014 København K.
tlf: 33 76 06 00
fax: 33 76 05 10
E-mail: rct@rct.dk

TopRCT, 06-04-2003:

Rehabilitering af torturofre

En meget stor del af de flygtninge, som får asyl i Danmark, har været udsat for tortur. Ofte er de så medtagede, at de ikke magter at leve et normalt liv. Også deres familier bliver ramt af torturens følger, hvis ikke der gives den nødvendige hjælp.

 

Derfor hjælper vi...

Tortur går ud på at knække mennesker - både psykisk og fysisk - for at skaffe oplysninger eller for at sprede terror og angst i hele befolkningen. Tortur medfører skader på nerver, muskler og led, som giver kroniske smerter.
 
 
Torturen rammer ikke kun torturoverleveren. Erfaringerne viser, at børn af torturoverlevere har en meget høj risiko for at få psykiske symptomer af at leve sammen med en far elle mor, der er blevet tortureret. Det er derfor utrolig vigtigt, at torturoverlevere og deres familier får den hjælp, de har brug for. Ellers producerer torturen ofre gennem flere generationer.


Sådan arbejder vi...

Torturoverleveres vanskelige situation kræver, at hjælpen tilrettelægges individuelt, og at indsatsen gives i et tæt tværfagligt samarbejde. Et rehabiliteringsforløb på RCT kan bestå af et eller flere af følgende elementer:

 

 • samtalebehandling
 • lægelig behandling
 • fysioterapi
 • socialrådgivning
 • sygeplejefaglig rådgivning
 • gruppeterapi
 • psykoedukation (psykologisk-pædagogisk metode)


Torturoverleverne er meget skamfulde over det, de har været udsat for. Det er derfor svært for dem at turde åbne op og fortælle deres historier. Den første del af rehabiliteringsforløbet handler i høj grad om at skabe tryghed og tillid. Vi hjælper torturoverleveren til at genvinde troen på sig selv og på fremtiden. Vi prøver at lindre smerterne og de fysiske problemer, sådan at torturoverleveren kan blive mere aktiv og bedre kan magte forskellige aktiviteter som fx at lege med sine børn, deltage i integrationsprogram, tage uddannelse eller passe et arbejde.


Støt projektet

En vellykket rehabilitering kræver en omfattende tværfaglig indsats. Det er en opgave, som det offentlige social- og sundhedssystem har svært ved at løse alene. Det er derfor vigtigt, at den nødvendige behandling til torturoverlevere og deres familie kan tilbydes på specialiserede centre.


Støt projektet og hjælp ikke bare den enkelte torturoverlever, men også hans børn og familie. Når rehabilitering lykkes, er der langt bedre mulighed for integration i det omgivende samfund.
 

Top