Læger uden grænser

Læger uden Grænser yder lægehjælp til nødstedte og sygdomsramte befolkninger i kriseramte områder. Katastrofer kender ingen grænser - det gør vi heller ikke. Læs mere om Læger uden Grænser eller vælg et projekt nedenfor.

 

Sydafrikanske børn med hiv-smittede forældre

Læger uden Grænser

Læger uden Grænser yder lægehjælp til nødstedte og sygdomsramte befolkninger i kriseramte områder. Katastrofer kender ingen grænser - det gør vi heller ikke. 

 

Det begyndte med...

Læger uden Grænser (Médecins sans Frontières) blev grundlagt i 1971 af franske læger, der for egne midler rejste rundt til verdens brændpunkter.  Organisationen har siden opereret i det meste af verden. 


Læger uden Grænser udsender mere end 3.800 læger, sygeplejersker, laboranter, administratorer og logistikere om året. Omkring 50 af de udsendte kommer fra Danmark. De udsendte nødhjælpsarbejdere samarbejder med omkring 22.500 lokalt ansatte medarbejdere i mere end 70 lande i Afrika, Asien, Sydamerika og Europa. Læger uden Grænser modtog i 1999 Nobels Fredspris for sin indsats.


Det tror vi på...

Ønsket om at hjælpe andre i nød er motivation nok i sig selv for en Læge uden Grænser. Derfor modtager man som udsendt medarbejder kun en symbolsk løn til dækning af udgifter i hjemlandet.


Over 80% af alle midler går direkte til nødhjælp - ikke til administration og høje lønninger. På den måde sikres at vi yder den mest optimale behandlingsform og forbliver en af de mest effektive og uafhængige nødhjælpsorganisationer i verden.


Vi mener, at vidnesbyrdet er en naturlig forlængelse af det engagement, der ligger bag enhver lægelig og humanitær gerning. Derfor gør vi også verden opmærksom på de overgreb i form af tvangsfordrivelser, forfølgelse, tortur og drab, som vi er vidner til gennem vores virke.


Hjælp os!

Læger uden Grænser er økonomisk uafhængige af regeringer og kan derfor rykke hurtigt ud. Vi kan i de fleste tilfælde være fremme indenfor 24 timer og er ofte de første, hvis ikke de eneste, i kriseramte områder.


Men mobile lægehold, medicin, udstyr, transport og depoter er desværre ikke gratis. Derfor arbejder vi dagligt med at indsamle økonomiske midler, så vores udsendte medarbejdere kan kæmpe deres daglige kamp i kriseområderne. Du kan hjælpe os ved at støtte et (eller flere) af de konkrete projekter på siden her.


Kontakt

Læger uden Grænser
Kristianiagade 8
2100 København Ø
Tlf: 39 77 56 00
Fax: 39 77 56 01
E-mail: info@msf.dk

TopLæger uden Grænser, 04-12-2002:

Sydafrikanske børn med hiv-smittede forældre

En særlig behandling af hiv-positive gravide gør det muligt at reducere antallet af hiv-smittede nyfødte markant i den sydafrikanske slumby Khaelitsha. Sideløbende får aids-syge forældre livsforlængende behandling, og resultatet er, at færre børn bliver forældreløse i en tidlig barndom. 


Derfor hjælper vi...

Forebyggelse skal kombineres med livsforlængende behandling af aids-patienter for at aids-bekæmpelse virkelig nytter. Det gælder særligt i den fattige del af verden, hvor hiv udgør en reel trussel mod samfundet. Derfor arbejder Læger uden Grænser for at kunne tilbyde livsforlængende behandling til verdens fattige aids-syge - i første omgang ved at gøre behandling tilgængelig for udvalgte grupper i bl.a. slumbyen Khayelisha ved Cape Town.


Sådan arbejder vi...

Læger uden Grænser har ikke ressourcer til at tilbyde livsforlængende behandling til alle aids-syge i Khayelitsha. Derfor udvælger man patienter blandt de aids-syge, som er mest syge og har flest mindreårige børn at forsørge. Alle, der får behandling er forpligtet til at fortælle andre om deres sygdom. På denne måde har projektet også en forebyggende effekt og får nedbrudt tabuer omkring aids.


Læger uden Grænser tilbyder også en speciel behandling til hiv-smittede gravide for at reducere antallet af babyer, som fødes med hiv. Det vurderes at 100-vis af babyer har undgået smitten, siden behandlingen startede som pilot-projekt i begyndelsen af 2001. Det utraditionelle aids-projekt i Khayelisha er blevet iværksat i samarbejde med de lokale myndigheder.


Støt projektet!

Dette projekt har opnået nogle enestående resultater indenfor aids-bekæmpelse i Afrika. Ved at støtte dette projekt kan du være med til at bremse den katastrofale udvikling og sørge for at langt færre børn fødes med hiv/aids eller mister deres aids-syge forældre i en alt for tidlig alder.

Top