Folkekirkens Nødhjælp

Udfra det kristne menneskesyn arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at hjælpe verdens svageste befolkningsgrupper.

 

Læs mere om Folkekirkens Nødhjælp eller vælg et projekt nedenfor.

Minerydning i Albanien

Gadebørn i Honduras

Retshjælp til Guatemalas gadebørn

Folkekirkens Nødhjælp

Udfra det kristne menneskesyn arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at hjælpe verdens svageste befolkningsgrupper.

Det begyndte med...

Efter 1. verdenskrig trængte de europæiske kirker til hjælp. Repræsentanter for de evangeliske kirkesamfund dannede derfor et kirkeligt netværk. Der blev oprettet nationale komitéer i Holland, Schweiz, Norge, Sverige og Danmark.


Folkekirkens Nødhjælp har sin rod i folkekirken. Verden over samarbejder vi med kirker og andre lokale partnere. I Danmark har vi ca. 120.000 bidragydere.

 

Det tror vi på...

Folkekirkens Nødhjælp hjælper undertrykte, oversete og svage befolkningsgrupper. Vi dækker tre hovedområder: nødhjælp i katastrofesituationer, langsigtet udvikling i verdens fattigste lande samt oplysning.

 

Nødhjælps- og udviklingsarbejdet bygger på menneskers evne til at hjælpe sig selv. Modtagerne får mulighed for at forbedre deres livsvilkår og få indflydelse på egen udvikling.
 

Ved hjælp af indsamlingskampagner og informationsmateriale arbejder Folkekirkens Nødhjælp i Danmark for at oplyse om årsagerne til

fattigdom og nød. Vi forsøger at påvirke konkrete beslutninger og på at modarbejde overgreb på menneskerettighederne.

 

Kontakt

Folkekirkens Nødhjælp
Nørregade 13
1165 København K
Tlf: 33 15 28 00
Fax: 33 15 38 60
E-mail: mail@dca.dk


 

TopFolkekirkens Nødhjælp, 07-06-2003:

Minerydning i Albanien

Landminer skelner ikke mellem krig og fred, eller mellem farlige soldater og uskyldige børn. Hvert 20. minut koster en landmine et menneske livet et sted på jorden. De fleste voksne overlever, hvis de træder på en mine - men som vansirede eller krøblinge. Børnene bliver derimod oftest dræbt på stedet.
 

Derfor hjælper vi...

Landminer bruges til at påføre fjenden store tab. Tab af førlighed og menneskeliv, men også store omkostninger til transport og lægehjælp. Herudover udsultes fjenden generelt, da minefare forhindrer brug af infrastruktur og adgang til naturressourcer. Dette er også den pris, lokalbefolkning betaler i områder med minefare.

 

I det nordlige Albanien forhindrer minefelterne, at 120.000 indbyggere kan færdes frit og benytte bjergskråningerne til landbrug og husdyrhold. Der er allerede sket 225 mineulykker i området med død og lemlæstelse til følge.

 

Vi vil gerne hjælpe med at fjerne de uhyggelige våben, da de udgør en trussel for befolkningens liv og lemmer, lægger en økonomisk begrænsning på en i forvejen dybt forarmet befolkning og er en trussel mod den politiske stabilitet i regionen.

 

Sådan arbejder vi...

Folkekirkens Nødhjælps minerydningsprojekt består af en samlet indsats: Vi arbejder på at fjerne minerne, men lærer samtidig lokalbefolkningen at leve med truslen. Desuden støtter vi opbygningen af den lokale infrastruktur. Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med lokale organisationer i de berørte områder.

 

Støt projektet!

Arbejdet med at rydde miner er både tidskrævende, anstrengende og farligt. Men vi garanterer, at dit bidrag er givet godt ud. For vi skal være sikre på, at områderne er helt ryddede, når vi er færdige. Det ville være ubærligt, hvis en barnefod opdagede, at vi sjuskede. Dit bidrag kan være med til at forhindre endnu en uskyldig i at blive offer for verdens mest afskyelige våben.

TopFolkekirkens Nødhjælp, 26-03-2003:

Gadebørn i Honduras

Tusinder af børn i Honduras stikker af hjemmefra og vælger det "frie" liv på gaden, hvor de bliver ofre for stofmisbrug og prostitution, der gør dem til en af de mest udsatte grupper i forhold til hiv-smitte.


Derfor hjælper vi...

Gadebørnene er en af Honduras mest marginaliserede grupper. De foragtes og misrøgtes og lever under umenneskelige forhold. I de fleste tilfælde er børnene endt på gaden som følge af vold og seksuelt misbrug i hjemmet. Ofte mister de kontakten med deres familier. De andre gadebørn træder i stedet for deres familier - men livet på gaden er råt og ubarmhjertigt.
 

99% af alle gadebørn er afhængige af en eller anden form for rusmidler. Stofferne er en flugt væk fra sult og ubehagelige oplevelser. Deres afhængighed af stoffer gør dem afhængige af penge, som igen tvinger børnene til at sælge sig selv. Prostitution er for mange det samme som overlevelse.


Sådan arbejder vi...

Børnehjemmet Casa Alianza er et af de få steder i Tegucigalpa, som hjælper de omkring 5000 børn, der lever og arbejder på gaderne i hovedstaden. Casa Alianzas gadearbejdere går ud de steder, hvor gadebørnene holder til. De giver gadebørnene et pusterum fra det hårde liv på gaden ved at tilbyde dem omsorg og støtte dem.


Gadearbejderne forsøger også at vinde gadebørnenes tillid for derigennem at få dem væk fra det hårde liv på gaden ved at tilbyde dem en seng, mad og fællesskab på Casa Alianzas børnehjem. Der kan bo omkring 110 børn på børnehjemmet. Børnene kan blive boende til de er atten år, eller til de har færdiggjort en uddannelse. Børnehjemmet ønsker at give børnene barndommen igen og at give dem muligheder for skolegang og uddannelse.


Støt projektet...

Støt Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at hjælpe gadebørn i Honduras til at få et værdigt liv, som på længere sigt kan skabe grobund få et godt og selvstændigt voksenliv. Din støtte bidrager til at håndhæve børnenes menneskerettigheder.

TopAf Folkekirkens Nødhjælp, 01-08-2003:

Retshjælp til Guatemalas gadebørn

Nogle af de mest udsatte børn i verden er gadebørn. Det formodes, at der er omkring 5.000 gadebørn i Guatemala City. De senere år er gennemsnitsalderen for gadebørn faldet fra 14 til 12 år.

 

Derfor hjælper vi...

Gadebørnene er ofte flygtet fra deres familier. De lever på gaden uden beskyttelse. De har begrænset eller ingen adgang til basale ydelser som lægehjælp, skolegang, mad og sund ernæring. De senere år har Folkekirkens Nødhjælp konstateret et stigende antal piger blandt gadebørnene. Pigerne er om muligt mere udsatte end drengene. Mange piger bliver tvunget ud i prostitution, risikerer voldtægter og tidlige graviditeter. Ofte bliver de selv mødre i 13-14 års alderen.


En del af børnene har et narkomisbrug. Foreløbig er det domineret af snifning af lim, men også crack og marihuana er et stigende problem. Udover de umenneskelige forhold børnene lever under på gaden, bliver de ofte udsat for overgreb fra myndighedernes side. Særligt politiet og private vagtværn har ry for at være ubarmhjertige overfor børnene. Der er både tæv, voldtægter og drab på dagsordenen. Andre problemer af mere juridisk karakter kan være manglende registrering som borger i Guatemala eller overtrædelser, der vedrører manglende løn for udført arbejde etc.


Sådan arbejder vi...

Kun få hjælper børnene mod overgreb på gaden og i retssystemet. Derfor samarbejder Folkekirkens Nødhjælp med organisationen Casa Alianza om at støtte gadebørnene i retssystemet.


Alle gadebørn, der henvender sig med et konkret juridisk problem, får støtte og hjælp. Personalet undersøger alle sager. De sager, der er egnet, føres til domstolene. Derudover samles alle henvendelserne i et omfattende dokumentationsarbejde, som kan bruges i det tiltagende lobbyarbejde overfor myndighederne for at forbedre børnenes retsstilling generelt. Det retslige arbejde omfatter også træning og kampagner for en holdningsændring i samfundet og hos politiet.


Formålet med projektet er at forbedre gadebørnenes retstilstand. Børnene gøres opmærksomme på, at de også har rettigheder. Derudover vil vi gennem lobby- og oplysningsaktiviteter påvirke politikere og borgere, så de får en større forståelse får gadebørnenes liv og manglende rettigheder.


Støt projektet

Støt Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at give retshjælp til gadebørn i Guatemala. Dit støtte bidrager til at håndhæve børnenes menneskerettigheder.

Top