Børns vilkår

Børns Vilkår hjælper truede børn og arbejder for at sikre alle børn i Danmark gode betingelser. Læs mere om Børns Vilkår eller vælg et projekt nedenfor.

 

BørneTelefonen

Sorggrupper for børn i Danmark

Børns Vilkår

Børns Vilkår hjælper truede børn og arbejder for at sikre alle børn i Danmark gode betingelser. 


Det begyndte med...

Da Børns Vilkår startede i 1977 var det på baggrund af en lille gruppe menneskers høje idealer om et godt børneliv med tryghed, omsorg og udvikling. 

 

Idealerne fra dengang lever stadig, men græsrodsorganisationen har med tiden udviklet sig til en professionel hjælpeorganisation.


Børns Vilkår er en privat organisation med over 5.000 medlemmer, som er uafhængig af politiske, faglige og religiøse interesser.


Det tror vi på...

Børns Vilkår er kendt som en børnepolitisk vagthund, der altid tager børnenes parti. Når politikerne udarbejder nye lovforslag, sætter vi fokus på hvilke konsekvenser, de vil få for børnene.


På BørneTelefonen og Netrådgivningen taler vi hvert år med omkring 7.000 børn. Vi rådgiver også voksne om børn på vores ForældreTelefon. Vi har oprettet sorggrupper, hvor børn, der har mistet en af deres nærmeste, kan få hjælp til at tackle en svær situation.


I de senere år har vores indsatsområder blandt andet været børn i skilsmisse samt kampen mod mobning og ensomhed.


Hjælp os

Børns Vilkår hjælper hvert år tusindvis af børn, men vi ville gerne hjælpe endnu flere. Med din opbakning kan vi styrke vores arbejde. Vælg et projekt her på siden og giv et bidrag til børnene.


Kontakt

Børns Vilkår
Trekronergade 126 A
2500 Valby
Telefon: 35 55 55 59
Telefax: 36 18 00 61
E-mail: bv@bornsvilkar.dk

 

TopBørns Vilkår, 02-01-2003:

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes telefon. Den er oprettet for at give børn mulighed for at få gode råd eller en at snakke med. 


Derfor hjælper vi...

De fleste børn i Danmark har det godt, men der er et stort mindretal, som har det knapt så godt. Hvert år henvender omkring 7.000 børn sig til BørneTelefonen og vores netrådgivning. Børnene ringer om både små og store problemer.
Vores rådgivere taler med børnene om næsten alt. Det kan dreje sig om kærestesorger og sengetider, men ofte hører vi også om alvorlige problemer som incest, grov mobning og selvmordstruede børn.


Mange af de børn, som henvender sig, synes ikke, at de kender nogen voksne, som kan hjælpe dem. Eller også har de bare brug for en indgangsvinkel til at opsøge hjælpen i de nærmeste omgivelser.


Sådan arbejder vi...

For at blive rådgiver på BørneTelefonen er det vigtigt at have et hjerte, der banker for de udsatte børn. Men det er ikke nok.


Vores mere end hundrede frivillige rådgivere har alle en børnefaglig baggrund. Man kan fx være lærer, pædagog, sundhedsplejerske eller psykolog. Rådgiverne ledes og superviseres af ansatte medarbejdere på Børns Vilkårs sekretariat. På denne måde sikrer vi løbende, at rådgivningen har et højt fagligt niveau.


Det er også et vigtigt princip, at rådgivningen er anonym. På den måde vover mange børn at tage hul på de problemer, som trykker dem.


Børns Vilkår søger at udbrede kendskabet til BørneTelefonen ved at besøge skoleklasser over det meste af landet. Vores skoletjeneste tilbyder gratis foredrag med fokus på blandt andet mobning. Besøgene tilbydes fra femte klassetrin.


Støt projektet!

Gennem din støtte kan du være med til at sikre, at endnu flere børn vil få den hjælp, de har brug for. En samtale på BørneTelefonen er ofte det skub, der skal til for at et barn kan begynde at hjælpe sig selv i en svær situation.

 

TopBørns Vilkår, 01-01-2003:

Sorggrupper for børn i Danmark

Sorggrupperne i Børns Vilkår giver børn, der har mistet et nærtstående familiemedlem, mulighed for at dele deres sorg med andre jævnaldrende, som også har oplevet at miste. 


Derfor hjælper vi...

Hvert år mister omkring 4.000 børn en forældre. Børns Vilkår har siden april 2001 drevet samtalegrupper for disse børn. Erfaringerne viser, at børnene i høj grad har glæde af et forum, hvor de kan tale med ligesindede om de svære følelser, der opstår når man har mistet en person, der stod en nær.
 

Børnene befinder sig umiddelbart efter dødsfaldet i en svær social situation, hvilket yderligere øger behovet for at få hjælp til igen at vinde fodfæste. Børns Vilkårs overordnede mål er derfor, at børnene får mulighed for at deltage i en sorggruppe indenfor det første halvår efter dødsfaldet.


Sådan arbejder vi...

I sorggrupperne er det primære mål er at få sat ord på de svære følelser. Et team på tre fagligt kompetente medarbejdere støtter børnene i at lytte og tale med hinanden. På den måde hjælpes børnene i trygge rammer til at dele fælles erfaringer og oplevelser i forbindelse med deres tab.


Målet er at holde processen på børnenes præmisser udfra tanken: Børn hjælper børn. Der er således ikke tale om et terapeutisk forløb. Der kan dog forekomme enkeltsamtaler i forløbet.


Støt projektet!

Børns Vilkår har i øjeblikket sorggrupper i en række af landets største byer, men behovet er langt fra dækket. Ved at give et bidrag til sorggrupperne kan du støtte Børns Vilkår i at hjælpe børn, der måske har oplevet det sværeste af alt.

Top