Børnecancerfonden

Børnecancerfonden støtter børn med kræft i Danmark.

 

Læs mere om Børnecancerfonden eller vælg et projekt nedenfor.

Støtte til børn med kræft i Danmark

Nye og bedre behandlingsmetoder

Børnecancerfonden

Børnecancerfonden støtter børn med kræft i Danmark.

 

Det begyndte med...

Børnecancerfonden er en privat humanitær organisation, der blev stiftet ved årsskiftet 1994/95. Der er et særligt behov på børneområdet, fordi de allerede eksisterende organisationer må bruge langt de fleste kræfter på de store voksne patientgrupper.

 

Fonden blev stiftet for at styrke behandlingsmetoderne, forbedre vilkårene for de syge børn og deres familier og oplyse om kræft hos børn.


Det tror vi på...

150 børn i Danmark får hvert år kræft. I dag helbredes 3 ud af 4 børn, men Børnecancerfondens mål er, at alle børn med kræft bliver raske igen. Eller endnu bedre - at børn slet ikke får kræft.

 

Vi  koncentrerer os om at støtte arbejdet med at gøre behandlingen mere effektiv og samtidig gøre den mere skånsom. Men vi forsøger også at finde ud af, hvordan vi bedre sikrer børnene et godt liv, efter de er blevet raske. Så de undgår de langsigtede, uønskede bivirkninger af kemoterapi og strålebehandling. Sidst men ikke mindst prøver vi at være med til at "forkæle" de børn, der bliver syge, så de sammen med deres familier bedre kan slippe igennem behandlingsperioden.


Hjælp os

Børnecancerfonden modtager ansøgninger om støtte svarende til et beløb, der er fire gange større end det, vi i øjeblikket er i stand til at uddele.


Børnecancerfonden er alene baseret på frivillige bidrag fra private, virksomheder og fonde. Vi håber derfor, at du vil være med til at støtte arbejdet med at sikre bedre helbredelsesmuligheder samt trygge og gode vilkår for børn, der bliver ramt af kræft.


Kontakt

Børnecancerfonden
Blegdamsvej 27
2100 København Ø
Tlf: 35 55 48 33
Fax: 35 55 17 33
E-mail: kontakt@boernecancerfonden.dk

 

TopAf Børnecancerfonden, 01-07-2003:

Støtte til børn med kræft i Danmark

Børnecancerfondens legater giver børn med kræft mulighed for at få nogle gode oplevelser sammen med deres familier og andre kræftramte børn. 


Derfor hjælper vi...

Børn med kræft skal igennem en ubehagelig behandling, som typisk strækker sig over flere år. Derfor er det vigtigt at give børnene den bedst mulige støtte og opbakning, bl.a. ved at få mulighed for at deltage i arrangementer, som er tilpasset deres fysiske og psykiske kapacitet.
 

Sådan arbejder vi...

Børnecancerfonden støtter aktiviteter, der kan medvirke til at "lette" børnene i deres behandlingsforløb. Vi giver fx tilskud til udflugter, julearrangementer og små ferieophold. Derudover støtter vi familier med tilskud til rekreationsophold, weekendture e.l.


Ansøgninger om økonomisk støtte behandles løbende, og børn fra hele landet tilgodeses.


Støt projektet!

Du kan være med til at forkæle børn med kræft ved at give et tilskud her på siden. Gennem sjove og spændede aktiviteter får børnene et frirum, hvor de kan glemme medicin og behandling.

TopBørnecancerfonden, 09-05-2003:

Nye og bedre behandlingsmetoder

Forskning er forudsætningen for, at vi kan blive bedre til at behandle børn og for, at vi kan få endnu flere helbredt. Derfor er støtte til forskning en afgørende hjælp til de syge børn. 


Derfor hjælper vi...

Kræft er den hyppigste sygdomsbetingede dødsårsag hos børn mellem 1 og 15 år. Børnecancerfondens hovedformål er at medvirke til, at flest børn overlever deres kræftsygdom med færrest mulige konsekvenser for deres videre liv.


Sådan arbejder vi...

Børnecancerfonden støtter danske og fællesnordiske forskningsprojekter. To gange årligt kan der søges om økonomiske midler til forskning i nye behandlingsmetoder. Ansøgningerne vurderes af fondens videnskabelige udvalg, som sikrer, at projekterne er på et højt fagligt niveau. Alle, der modtager økonomisk hjælp til forskning, skal en gang årligt aflægge rapport om projektets forløb og opnåede resultater.


Støt projektet!

150 børn i Danmark får hvert år kræft. For 30 år siden døde næsten alle disse børn. Takket være forbedrede behandlingsmuligheder helbreder vi nu 3 ud af 4. Ved at støtte dette projekt, kan du være med til at sikre endnu bedre behandlingsmuligheder.

Top