Astma-Allergi Forbundet

Astma-Allergi Forbundet arbejder for at styrke og forbedre forholdene for de mange overfølsomhedsramte. 

 

Læs mere om Astma-Allergi Forbundet eller vælg et projekt nedenfor.

Bamser til allergi-børn

Børn, der tør

Et bedre liv med astma

Astma-Allergi Forbundet

Astma-Allergi Forbundet arbejder for at styrke og forbedre forholdene for de mange overfølsomhedsramte. 


Det begyndte med...

Astma-Allergi Forbundet blev oprettet i 1971. I dag er Forbundet en paraplyorganisation med 23 lokalforeninger i Danmark og på Færøerne. Astma-Allergi Forbundet har omkring 20.000 husstands-medlemskaber fordelt på de lokale foreninger.


Astma-Allergi Forbundet forsøger at sikre, at indsatsen mod overfølsomhedssygdomme bliver rettet mod de områder, hvor behovet for hjælp er størst. Disse behov er ofte ikke på den politiske dagsorden. Derfor nedprioriteres de i det offentlige sundhedsvæsen. Området påkalder sig ikke samme opmærksomhed som diverse ventelister. Ikke desto mindre er overfølsomhedssygdomme et kolossalt stort og voksende problem.


Astma-Allergi Forbundet er medlemmernes egen organisation. Medlemmerne vælger lokalforeningernes bestyrelse, der stiller repræsentanter til Astma-Allergi Forbundets øverste myndighed - det årlige delegeretmøde.


Det tror vi på...

Vi vil styrke og forbedre forholdene for de overfølsomhedsramte, hvor det offentlige system ikke slår til. Det gør vi ved at...

 • Indsamle og formidle viden om forebyggelse på overfølsomhedsområdet.
 • Sikre at overfølsomhedssygdommene bliver opprioriteret på den politiske dagsorden.
 • Supplere de offentlige tilbud og arbejde med at skabe sammenhæng i tingene, så hverdagen bliver lettere for den enkelte patient.
 • Tilbyde rådgivning og kurser, hvor den enkelte kan få en bedre viden om sin sygdom. Her kan den overfølsomhedsramte udveksle erfaringer med ligestillede og ad den vej opnå en bedret livskvalitet.
 • Arrangere kurser og rejser, der kan inspirere den enkelte til at leve bedre med sin sygdom. Målet er at forhindre, at den store patientgruppe glider hen i ensomhed og glemsel.

Hjælp os

Du kan være med til at styrke forebyggelsen og forskningen inden for overfølsomhedsområdet. Vælg et projekt her på siden og følg det!


Kontakt

Astma-Allergi Forbundet
Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Tlf: 43435911
Fax: 43435433
 

TopAf Astma-Allergi Forbundet, 02-03-2003:

Bamser til allergi-børn

Mange børn indlægges hvert år med overfølsomhedssygdomme som astma og eksem. De indlagte børn kan nemt komme til at føle sig utrygge og bange i de uvante omgivelser.  


Derfor hjælper vi...

Astma-Allergi forbundet uddeler bamser til syge børn for at give dem en god oplevelse og omsorg i en uvant situation. Det professionelle personale gør en stor indsats for at skabe tryghed for barnet. Bamserne kan være en god indfaldsvinkel for personalet på børneafdelingerne, når de gennem den første kontakt skal skabe tillid og fortrolighed.
 
 
Når børnene bliver indlagt med en overfølsomhedssygdom, kan forældrene opleve et stort behov for at få mere viden om sygdommen og snakke med andre i samme situation. Bamserne kan imødekomme forældrenes behov for oplysning, idet der med bamsen følger et kort med oplysninger om, hvor man kan få mere af vide om overfølsomhedssygdomme og også møde andre i samme situation.


Sådan arbejder vi...

Astma-Allergi Forbundet vil uddele bamserne til børneafdelingerne på landets sygehuse. Det er personalet på de enkelte afdelinger, der uddeler bamserne og kan bruge dem i deres arbejde med børnene. Sygehuse kan søge om bamserne hos Astma-Allergi Forbundet.


Vi håber:

 • At kunne medvirke til, at indlagte børn med en overfølsomhedssygdom kan føle en større tryghed i en ofte vanskelig situation.
 • At børn og forældre bliver oplyst om, at Astma-Allergi Forbundet kan hjælpe med råd og vejledning omkring overfølsomhedssygdomme.


Støt projektet

Hjælp os, så vi får økonomisk mulighed for at uddele bamser og dermed glæde til rigtig mange børn. Du kan støtte med et engangsbeløb. For kun 20,00 kr. er du med til at glæde et barn.

 

Du kan også købe Asbjørn bamsen i butikken. Hele overskuddet fra salget går til projektet.


 

TopAf Astma-Allergi Forbundet, 02-08-2002:

Børn, der tør

Børn med astma er ofte meget fysisk stille og bange for ikke at kunne få vejret. Mange af dem passer ikke deres astmabehandling, fordi de ikke vil være anderledes end deres raske kammerater. Dette kan være med til at øge risikoen for at børn og unge med astma bliver inaktive og isolerede. Men det behøver ikke at være sådan! 


Derfor hjælper vi...

Idræt er sundt, sjovt og kan forebygge mange sygdomme. Det gælder naturligvis også for børn med astma - i hvert fald når de har lært, hvordan de skal kombinere idræt med deres sygdom. Idræt er med til at udvikle motorikken og giver gode sociale relationer. Men desværre tør mange børn ikke dyrke idræt, når de har astma.
Det er vigtigt at børn med astma lærer:

 

 • at de kan og har godt af at dyrke motion, når de kender nogle tricks og forholdsregler og samtidig er i behandling for astma.
 • at de ikke er alene med deres sygdom, og via kurser får et fællesskab, hvor bl.a. det at tage medicin er en helt naturlig del af hverdagen.

 

Sådan arbejder vi...

Astma-Allergi Forbundet vil gennem forskellige aktiviteter og kurser, give børn med astma og deres forældre oplevelsen af, at de godt kan, det de vil. På kurserne vil børnene under trygge forhold prøve forskellige former for idræt og samtidig lære teorien bag astma. De lærer dermed også forskellige "kneb", så de kan dyrke idræt i lighed med deres jævnaldrende og således få glæde af idrættens sociale element. Et kursus, hvor der er andre deltagere med astma, giver den enkelte oplevelsen af at være på lige fod med andre børn.


Astma-Allergi Forbundets mål med kurserne er at give børnene nogle succesoplevelser og derved hjælpe dem til at blive børn, der tør, med et højere aktivitetsniveau, øget sygdomsforståelse og livskvalitet.


Støt projektet

Astma-Allergi Forbundet er afhængig af støtte fra private, fonde og erhvervsliv. Hjælp os, så vi får økonomisk mulighed for at udbygge og forbedre indsatsområderne.

TopAf Astma-Allergi Forbundet, 28-11-2001:

Et bedre liv med astma

Flere og flere får astma. Alene i Danmark lider over 250.000 mennesker af den ubehagelige lungesygdom. Astma rammer børn, unge, voksne og ældre i alle sociale lag. Børn er tilsyneladende særligt udsatte. Man regner med, at diagnosen astma kan stilles hos 8% af alle danske børn.  

 

Derfor hjælper vi...

Når man har astma, får man problemer med at trække vejret. Man hoster og får trykken for brystet. Desuden kan der være lyd på vejrtrækningen. Det hjælper at få medicin eller at undgå det, man ikke kan tåle. Astma giver daglige gener, og flere og flere får forringet deres livskvalitet pga. sygdommen.


Der er brug for en anden holdning til astma. Vi skylder de mange mennesker, der har astma, at gøre noget ved det. Ligesom vi bør forhindre, at nye astmatilfælde opstår. Forskningen på området skal desuden styrkes.


Sådan arbejder vi...

Astma-Allergi Forbundet vil styrke og forbedre forholdene for mennesker med astma ved at indsamle og formidle viden om forebyggelse og behandling. Vi tilbyder også rådgivning, kurser og rejser, der kan inspirere den enkelte til at få en tålelig hverdag med sygdommen. Det gør vi bl.a. ved at...

 

 • Afholde familiedage, hvor den enkelte familie får viden om, hvad astma er og kan udvikle sig til
 • Drive astmaskole for børn og unge
 • Udgive informationsmateriale om astma og allergi
 • Støtte forskningen via Astma-Allergi Forbundets Forskningsfond

 

Støt projektet

Astma-Allergi Forbundet er afhængig af støtte fra private, fonde og erhvervsliv. Hjælp os, så vi får økonomisk mulighed for at udbygge og forbedre indsatsområderne.

Top