AIDS-fondet

AIDS-Fondets formål er at indsamle midler og uddele dem til forskning, information og patientstøtte i Danmark.

 

Læs mere om AIDS-Fondet eller vælg et projekt nedenfor.

Forskning i vaccine og medicin

Hjælp hiv-smittede i Danmark

Støtte til børn med hiv

AIDS-Fondet

AIDS-Fondets formål er at indsamle midler og uddele dem til forskning, information og patientstøtte i Danmark.

 

Det begyndte med...

I 1985 dukkede en person op hos en advokat i København. Personen ville betænke hiv- og aids-ramte efter sin død. I stedet for at donere pengene som en enkeltstående gave blev et privat fond oprettet. Det blev starten på AIDS-Fondet. AIDS-Fondet er en lille dynamisk organisation med et præsidium, en bestyrelse, 6 ansatte og 70 frivillige. AIDS-Fondet er hverken bundet af politiske eller økonomiske særinteresser.


Det tror vi på...

I Danmark er omkring 4500 mennesker smittet med hiv. Det er 4500 for mange. Der har i de senere år været mindre fokus på hiv og aids i medierne og befolkningen. Dette skyldes bl.a., at kombinationsmedicinen virker bedre end tidligere prøvede behandlinger.

 

Men medicin kan ikke kurere hiv og aids, kun holde sygdommen fra livet et stykke tid. Sandheden er, at der stadig er lang vej, for medicinen giver mange bivirkninger. Med globale øjne ser det meget slemt ud - over 5 mio. mennesker smittes årligt med hiv. Det svarer til mere end den samlede danske befolkning. AIDS-Fondet indsamler og uddeler midler til oplysning, forskning og patienter.

 

Hjæp os

AIDS-Fondet kan støttes på mange måder. Giv et bidrag til et projekt her på siden, meld dig som frivillig, sælg AIDS-sjøjfer eller hjælp os med lige præcist det, du er god til. Mail os på info@aidsfondet.dk

 

Kontakt

AIDS-Fondet
Carl Nielsens Allé 15A
2100 København Ø
Tlf: 39 27 14 40
Fax: 39 27 13 40
E-mail: info@aidsfondet.dk

 

TopAf AIDS-Fondet, 01-09-2002:

Forskning i vaccine og medicin

Hvert minut smittes 11 mennesker i verden med hiv. 13 mio. børn skønnes forældreløse pga. aids. AIDS-fondet støtter danske forskeres forsøg på at fjerne bivirkninger og videreudvikle kombinationsmedicinen. Vi støtter også forsøg på at finde en vaccine, som kan hjælpe mennesker over hele kloden. 


Derfor hjælper vi...

Kombinationsbehandlingen har givet nogle mennesker en opfattelse af, at hiv-smittede kan helbredes. Det er ikke tilfældet. Medicinsk behandling kan holde virus i skak i et stykke tid. Men mange udvikler resistens og har svære bivirkninger fra medicinen. Ca. halvdelen af danske hiv-smittede er i dag i medicinsk behandling. Knap halvdelen af dem har ikke tilstrækkelig gavn af behandlingen. Vi skal fortsætte med at køre informationskampagner og forbedre behandlingen. Men på længere sigt kan kun en aids-vaccine knække den drastisk stigende kurve af nye hiv-smittede.


Sådan arbejder vi...

AIDS-Fondet ønsker at forbedre de hiv-smittedes forhold, så deres liv med medicin bliver mere tåleligt. AIDS-Fondet ønsker at bekæmpe hiv og aids gennem en vaccine. Derfor samarbejder vi med "Det Internationale Aids Vaccine Initiativ" (IAVI) om at udvikle en vaccine. Det gør vi sammen med forskere, virksomheder, regeringer og fonde fra hele verden.


Støt projektet

Aids er en menneskelig katastrofe. Der skal forskes i forbedringer af den nuværende medicinske behandling og i udvikling af nye behandlingsformer.


Men sygdommen er også en regulær trussel mod mange u-landes sociale og økonomiske udvikling. Kun en vaccine kan endeligt stoppe hiv/aids, som er en trussel mod den globale økonomi.

TopAf AIDS-Fondet, 01-05-2002:

Hjælp hiv-smittede i Danmark

Patientstøtte er en mulighed for at give hiv-smittede en opløftende håndsrækning. Penge kan ikke kurere sygdommen, men de kan lette livet for den enkelte hiv-patient. 


Derfor hjælper vi...

At blive smittet med hiv medfører ofte indtægtstab. De fysiske og psykiske følger kan betyde nedsat arbejdstid, efterløn eller førtidspension. Den ændrede livssituation giver flere uventede udgifter. Samtidig er der grund til at skabe nogle gode oplevelser, mens tid er. Her kan du gennem AIDS-Fondet give en håndsrækning.  


AIDS-Fondet uddeler hvert år 400 legater til hiv-smittede danskere. Hvert legat er på 5000 kr. Legatets formål er at støtte de hiv-smittede. Men patienterne bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til.

 

Sådan arbejder vi...

AIDS-Fondet står for at samle pengene ind. Patientstøtten er ikke regeringsstøttet, men består udelukkende af private midler. AIDS-Fondets bestyrelse behandler ansøgningerne og deler pengene ud. I udvælgelsen kigges på helbredsmæssige og sociale forhold. Smittede med følgesygdomme og svære sociale forhold prioriteres. Vi har valgt ikke at tage stilling til, hvad pengene skal bruges til. Men modtagerne fortæller ofte, hvad de er gået til. Det er typisk en rejse, et kursus, en tandlægeregning eller et rekreationsophold.

 

Støt projektet

Aids er en menneskelig katastrofe. Vi må gøre alt hvad vi kan for at finde frem til en vaccine. Men vi må ikke glemme de mennesker, som allerede er smittet. Penge kan ikke ophæve sygdommen, men de kan lette livet en lille smule for de smittede.

TopAf AIDS-Fondet, 01-09-2002:

Støtte til børn med hiv

Denne støtte giver hiv-smittede børn i Danmark mulighed for at få opfyldt nogle drømme. Et tilskud til en rejse eller en anden god oplevelse signalerer samtidig medfølelse og forståelse for den svære situation, børnene befinder sig i.

 

Derfor hjælper vi...

Knap 40 danske børn har hiv. Børnene lever længere i dag end for bare få år siden. Det skyldes, at behandlingen er blevet mere effektiv. Men børnene slås stadig med bivirkninger, følgesygdomme og angsten for at dø.


Aids-Fondet uddeler hvert år et legat på 4000 kr. til alle hiv-smittede børn i Danmark. Pengene bruges til gode oplevelser med familien. En rejse eller en tur i Legoland kan bringe livsmod ind i den sygdomsramte familie. Langt de fleste af de hiv-smittede børn har mindst én forælder, der også er smittet.


Sådan arbejder vi...

Vi ønsker at danne økonomisk grundlag for nogle gode oplevelser hos de hiv-smittede børn. Legaterne gives betingelsesløst og bruges til at opfylde nogle af børnenes drømme. Vi kræver ikke at få at vide, hvad pengene bruges til. Nogle skriver alligevel tilbage om deres oplevelser. Så vi ved at pengene gør gavn.


Støt projektet

Selvom Danmark er et oplyst land, må mange hiv-smittede familier slås med uvidenhed og fordomme. Med din støtte giver du ikke alene et hiv-smittet barn et tilskud til en rejse e.l. Du signalerer også medfølelse og forståelse for den svære situation, barnet befinder sig i.
Du kan øremærke dit bidrag til børnepuljen, men børnene er anonyme. Tabuerne omkring sygdommen gør det vigtigt, at familierne kan være anonyme.

Top