U-landsorganisationen Ibis

Gennem uddannelse og støtte til folkelige organisationer arbejder vi for, at de fattigste i Afrika og Latinamerika kan tage hånd om deres eget liv.

 

Læs mere om Ibis eller vælg et projekt nedenfor.

Ny start til Angolas børn

Freden skal vindes i Angola

Ibis

Gennem uddannelse og støtte til folkelige organisationer arbejder vi for, at de fattigste i Afrika og Latinamerika kan tage hånd om deres eget liv.

 

Det begyndte med...

Ibis udspringer af bevægelsen for koloniernes befrielse og modstanden mod apartheid. Vi blev grundlagt tilbage i 1966 under navnet WUS. Dengang var vi en del af den internationale studenterbevægelse.
Efterhånden fjernede vi os fra universitetsmiljøet, og i 1991 ændrede vi derfor navnet til U-landsorganisationen Ibis - en forkortelse for international bistand og solidaritet.


Vi er en privat og uafhængig organisation med 1400 individuelle og kollektive medlemmer, der støtter vores oplysningsarbejde i Danmark. Desuden bidrager en række mennesker direkte til vores arbejde i Afrika og Latinamerika - vi håber, du har lyst til at være én af dem.


Det tror vi på...

Ibis arbejder med uddannelse, fordi det er vejen til forandring og udvikling. Vi støtter demokratiske kræfter, fordi respekten for den enkeltes rettigheder er fundamentet for en mere retfærdig verden. Vi arbejder for at opbygge organisationer, så mennesker kan tage hånd om deres egen udvikling. Og vi hjælper verdens fattigste til at fremføre deres synspunkter overfor regeringer og internationale organisationer.


Vi arbejder i 12 lande og har omkring 50 udsendte rådgivere. Vores midler kommer især fra Danida, men også fra EU, andre private organisationer og privatpersoner.


Hjælp os

Ibis er en organisation med stor erfaring, og vi har brugt lang tid på at opbygge samarbejde med lokale organisationer i de lande, hvor vi arbejder. Det gør os i stand til at arbejde med det lange seje træk. For udvikling tager tid. Ved at støtte vores arbejde, giver du et langsigtet bidrag til en mere retfærdig verden.


Kontakt

Ibis
Nørrebrogade 68B
2200 København N
Tlf: 35 35 87 88
Fax: 35350696
Email: ibis@ibis.dk

 

TopIbis, 23-09-2003:

Ny start til Angolas børn

Angola har i 40 år været plaget af en opslidende borgerkrig. Nu er freden endelig kommet, men på grund af den langvarige krig har over halvdelen af Angolas børn aldrig gået i skole. Ibis er med til at give børn, der aldrig kom i skole, en ny start på livet. 


Derfor hjælper vi...

Angola var engang et rigt land, og landet har store ressourcer af olie, diamanter og sjældne mineraler. Det giver med freden mulighed for, at en hårdt prøvet befolkning kan få en bedre fremtid. Men det forudsætter en uddannet befolkning, der kan kræve en lige fordeling af rigdommene og være med til at sætte udvikling og demokrati i gang.
 

Det gør vi...

Ibis tager fat ved bunden og samler de børn op, der aldrig kom i skole. I samarbejde med Norsk Flygtningeråd træner vi lokale lærere. Deres opgave bliver at give børn i alderen 12 - 17 år de nødvendige kundskaber i portugisisk og matematik, så de kan følge undervisningen i en rigtig skole. Som det er i dag, får de slet ikke lov til at starte i skole, fordi deres kundskaber i forhold til deres alder er for ringe. Med sig har læreren en kasse med tavler, kridt, blyanter, skrivehæfter, bogstavplader og hvad man ellers har brug for i en skole. Skolen kommer simpelthen i en kasse.


Kasserne med undervisningsmateriale bliver leveret af UNICEF. Det angolanske undervisningsministerium lønner alle lærerne og sikrer børnenes ret til at blive optaget i skolerne efter at have fuldført kurset. Det brede samarbejde sikrer kvaliteten i arbejdet. Vi regner med at 20.000 børn vil nyde godt af indsatsen. Norsk Flygtningeråd har været i gang siden 1996, og i foråret 2003 sluttede vi os til.


Støt Projektet

Omkostningerne ved projektet er 500 kroner per elev - eller 1,35 kr. om dagen i et år. For den pris kan du sørge for, at et barn lærer at læse, skrive og regne. Og du kan give dit bidrag til en fredelig udvikling i Angola. Tænk at en fremtid kan koste så lidt...

TopIbis, 24-09-2003:

Freden skal vindes i Angola

Efter 40 års krig kom freden i april 2002 til Angola. Ved genopbygningen af det ødelagte land er en central opgave at forandre den ekstreme voldskultur, som krigen har skabt. Derfor støtter Ibis uddannelse af aktivister, der arbejder for at udbrede kendskabet til de mest basale menneskerettigheder. 


Derfor hjælper vi...

Angola har i mange år været plaget af en voldsom borgerkrig, og det har skabt en forråelse af samfundet. Selvom der nu er indgået våbenhvile, så smider politiet stadig folk i fængsel for ingenting, bryder ind i folks huse uden dommerkendelse og skyder tilfældige mennesker. Almindelige mennesker tøver heller ikke med at gribe til våben, når et problem skal løses, og vold mod kvinder er meget udbredt.
 

For at vinde freden i Angola og undgå, at landet bliver kastet ud i en ny ødelæggende borgerkrig, kræver det, at angolanerne opnår kendskab til og respekt for almindelige menneskerettigheder. Kun af den vej kan demokratiet blomstre.


Derfor støtter Ibis uddannelse af menneskerettighedsaktivister og barfodsjurister. Deres opgave er at hjælpe dem, der bliver udsat for vold eller anden form for magtmisbrug. Af den vej vil de lære folk selv at tage vare på deres rettigheder.


Sådan arbejder vi...

Ibis har arbejdet i Angola siden de tidlige 70ere. Derfor har vi et stort kendskab til landet, og vores arbejde foregår altid i samarbejde med lokale organisationer. Støtten til menneskerettigheder er en del af et større program, hvor vi også planlægger bygning af skoler og uddannelse af børn.


Støt projektet!

Ved at støtte vores arbejde med menneskerettigheder er du med til at give nogle af verdens fattigste et håb om en bedre fremtid. Selv de mindste bidrag er en betydelig håndsrækning.

Top